Mahigit 600 PDLs at kawani ng Biñan CPS, binigyan ng free meal, hygiene kits, at gamot ng MCGI

Mahigit 600 PDLs at kawani ng Biñan CPS, binigyan ng free meal, hygiene kits, at gamot ng MCGI

Bukod sa pangungulila sa mga mahal sa buhay, problema rin ng folks deprived of liberty ang init sa loob ng kulungan at kawalan ng mga private na pangangailangan.

Sa pagdalaw ng MCGI sa mga kababayan nating nakabilanggo sa Biñan City penal complex, libreng pagkain, mga gamot, at hygiene kits ang ipinagkaloob sa mahigit 600 inmates at mga kawani ng istasyon.

Subscribe to our official YouTube channel, i

Be the first to know about the most original updates on COVID-19 pandemic, lockdowns, community quarantine, original traditional, and Serbisyong Bayanihan.

We Support the Of us. We Give Glory To God!
#SerbisyongBayanihan #UNTVNewsandRescue #LagingHandaPH

For updates, consult with: /

Inspect our official social media accounts:
e
e
e
Instagram yarn – @untvnewsrescue

Be at liberty to half but attain no longer re-add.

You May Also Like

About the Author: Xtrem Search News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *